Home » Na današnji dan izašle prve novine na Hrvatskom jeziku

Na današnji dan izašle prve novine na Hrvatskom jeziku

by culturalchat

Na današnji dan 1806. godine u Zadru je izašao prvi broj tjednika “Il Regio Dalmata – Kraglski Dalmatin” (Kraljski Dalmatin), značajnog po tome što su to bile prve novine na Hrvatskom jeziku. Zbog same činjenice da je list tiskan na Hrvatskom jeziku bio je doista čitan među Hrvatima, te je rušio duboko usađene predrasude o Hrvatskom kao manje vrijednom jeziku. Odluku o pokretanju dvojezičnog lista za Dalmaciju donio je car Napoleon, a služio je pridobivanju naklonosti Dalmatinaca Francuskoj upravi, te je sadržavao upute za unaprijeđenje gospodarstva, a najčešće teme bile su iz područja demografije, kulture, obrazovanja, odgoja, politike, poljodjelstva, povijesti, religije i zakonodavstva. List je tiskan u tiskari Antona Luigia Battare u Zadru. Izlazio je svaki tjedan Subotom, imao je po osam stranica, a svaka stranica je bila podijeljena na dva stupca. Na lijevoj je strani bio tekst na talijanskom jeziku, a na desnoj na hrvatskom jeziku. List je izlazio u broju od 600 primjeraka, godišnja pretplata iznosila je 12 Mletačkih soldina, a pojedinačni broj 5 Mletačkih soldina. Prvi urednik, novinar i prevoditelj bio je dominikanac Nikola Dominik Budrović, a uređivali su ga i publicist Bartolomeo Benincasa, hrvatski intelektualac iz Zadra Ivan Kreljanović Albinoni te su prevodili zadarski franjevci Andrija Kadčić, Paško Jukić i Nikola Sandrić. Prva vijest bila je o oslobađanju Dubrovnika od opsade, a u Kraljskom Dalmatinu br. 38 je objavljena i prva novinska recenzija knjige (Hrvatska gramatika autora Franje Marija Appendini). Od 1807. godine do 1809. list je počeo izlaziti neredovito zbog Francusko-Austrijskih sukoba. Ukinut je 1810. godine, a ukupno je izišlo 176 brojeva.

Related Articles