Home » Изложбата „НеОматеријални изрази“ претставена во Културно информативниот центар на Македонија во Загреб

Изложбата „НеОматеријални изрази“ претставена во Културно информативниот центар на Македонија во Загреб

by culturalchat

Изложбата „НеОматеријални изрази“  на Богдан Грабулоски Бонач, Виолета Блажеска, Софија Грабулоска, Јасмин Руневска, Дарко Талески, Мирјана Тромпеска и Методије Јорданоски, беше презентирана во Културно информативниот центар на Македонија во Загреб.Авторите на изложбата ги комбинираат материјалноста и новата пост-дигитална материјалност наречена нематеријалност, термин воведен од Кристијане Пол во 2015 година. Тој предлага концепт на нематеријални добра за да се опише објективноста која вклучува мрежни дигитални технологии кои тие ги инкорпорираат, обработуваат и рефлектираат податоци за луѓето и околината или откриваат своја сопствена кодирана материјалност и начин на кој дигиталните процеси го гледаат нашиот свет.Нематеријалноста опишува вградување на дигиталното во објектите, сликите и структурите со кои се среќаваме секојдневно и начинот на кои самите ги разбираме во однос на нив. Неоматеријализација, односно циклусот на материјализација – дигитализација – рематеријализација во изложените дела се пренесуваат преку интеракцијата на материјалноста и нематеријалноста на делата создадени во традиционалните уметнички техники и нивната интеракција со дигитални (уреди) толкувања.На изложбата се претставени цртежи изработени со традиционални уметнички техники, надградени со дигитална интервенција. Во процесот учествуваше компјутерскиот инженер Мирјана Тромпеска. Тромпеска дешифрира уметнички дела, цртежи, односно го одвојува кодот на позадината со компјутерска програма на секоја дигитална слика од претходно креирани цртежи. Кодовите се поставени да комуницираат со материјализирани цртежи создавајќи уметничка интервенција во просторот.

 

Related Articles