Home » Изложба на Вангел Срнаков во Битола

Изложба на Вангел Срнаков во Битола

by culturalchat

Вангел Срнаков, правник по професија, сликар по вокација, кој во отсуство на формалното ликовно образование, потпирајќи се на сопствените внатрешни импулси и креативни потенцијали, се формира самостојно, но при тоа, уште во1994 година, охрабрен и под менторство на академскиот сликар Никола Бутров, ги добива потребните сликарски и технолошки поуки. Надграден со соодветните ликовни техники и изрази и копирајќи ги делата на старите мајстори од сликарството, ликовното творештво на Срнаков доаѓа до израз уште во 2006 година, период кога редовно е застапен на самостојни и групни изложби во земјава и странство, и до денешен ден неуморно твори и го збогатува личниот творечки опус. Досегашното творештво на Срнаков изобилува со визуелност во повеќе техники на изразување: масло на платно / панел, темперана платно, емајл на „ready made“ панел, како и повеќе сликарски дисциплини: фигуративно сликарство, портрет, мртва природа, пејзаж, изразени од фигурација до апстракција. Потоа следуваат изработки на илустрации на неколку книги, изработка на мурал и учество со перформанси. Иноватор, кој, имајќи слух за нови тенденции, без да се затвора во нивното битие и да им робува, ја зема онаа супстанца од нив, и преку палетата на бои и контрасти, органски ја вклопува во неговиот сликарски начин на размислување. Реалист, толкувач на животот, кој е со препознатлив пристап и истражувања базирани кон нови форми, нов обликовен дух. Со употребата на разни материјали во делата кои носат печат на секојдневни настани со длабоки чувства, емоции и идеи, неговата уметност зрачи со мир, хармонија и убавина. Изборот на дела кои ги обединува насловот ,,Поглед преку…ˮ работени во техника „масло на панел /платно“ и поделени во три жанрови на изразување: Портрет (фигуративно), Пејзаж и Мртва природа (предметно), претставуваат сликарство со реалистични манири и со мали примеси на хиперреализам.

Тематски акцентираниот видлив емотивен материјал, насочен и обликуван во делата, и присуството на ладниот колорит со доминација на сивата, сината / небесно сината и зелената боја, со својата целокупна визуелна интерпретација и фотографски ликовен третман ја преточува во една порака со апелациски став, согледана од двоен аспект – естетски и еколошки.

Изложбата ќе биде презентирана на 20.10, петок, во ликовната галерија на ДЛУБ, со почеток од 20 часот.

Related Articles