Home » М-р Фатма Бајрам Аземовска во посета на библиотеката во Дрезден

М-р Фатма Бајрам Аземовска во посета на библиотеката во Дрезден

by culturalchat

М-р Фатма Бајрам Аземовска, раководител од областа на Развој на библиотекарството, меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста на ден 30.03 година беше во посета на Библиотеката Städtische Bibliotheken Dresden во Германија.


Städtische Bibliotheken Dresden нуди поддршка на сите фази на доживотното учење од училиште до возрасните читатели преку различни активности.
Обезбедува места за средби, размена на идеи, радост поврзана со книги и читање, каде што се зајакнува идентификацијата со градот;
– нуди еднакви можности преку создавање пристап и информации за сите;
– се промовира читањето како клучна културна техника;
– исто така нуди вештини за справување со новите медиуми;
– нуди поддршка за справување со секојдневниот живот и креативните слободни активности.

Самите слики говорат што активности реализира Дрезденската библиотека.

 

Related Articles