Home » „Автопортрет со седум прсти“ на Ацо Шопов промовирана во Скопје

„Автопортрет со седум прсти“ на Ацо Шопов промовирана во Скопје

by culturalchat

Книгата „Автопортрет со седум прсти“ приредена од Јасмина Шопова е книга во која се обединуваат прозните текстови на Ацо Шопов, еден од најзначајните македонски поети, основоположник на македонската современа поезија.

„Книга која ни овозможува да го запознаеме Ацо Шопов и како еден комлексен интелектуалец, мислител и полемичар, текстови кои на еден суптилен начин воспоставуваат многубројни нишки со неговота поезија“, беше забележано на промоцијата на книгата.„Како што велеше татко ми за Рацин пожелно е да се навраќаме кон постарите текстови бидејќи во нив се наоѓаат одговорите на проблемите кои ден денес нè мачат и тоа е случај со оваа книга. Практично се што имавме материјал е ставено, не правев селекција, не можам да го сечам Шопов, не знам да го сечам Шопов, затоа е толку волуминозна книга бидејќи таа треба да послужи како влог во македонската современа историографија и затоа го ставаме целиот материјал на располагање на читателите“, изјави Јасмина Шопова, приредувач на книгата.Дел од текстовите се беседи, дел се записи, има голем број интервјуа и навистина може да го запознаеме Ацо Шопов истовремено и како револуционер, поет кој е вклучен во самите темели на нашата држава, но и како еден загрижен интелектуалец, кој што во своето време дебатирал за многу значајни теми кои се актуелни и денес.

„Можеме да го препознаеме Шопов како еден суптилен лиричар кој и во прозата практично пишува еден вид поезија во проза“, изјави проф. д-р Владимир Мартиновски, декан на Филолошки факултет „Блаже Конески“.На настанот, првенецот на МНТ Никола Ристановски, ја долови поезијата во прозата на Шопов, а притоа со публиката беа споделени содржини од ова значајно дело за културната меморија на Македонија. Промоцијата ја организираа Фондацијата „Ацо Шопов – Поезија“ и „Антолог“, во соработка со „Лабораториум“, едукативен културен центар кој се дефинира „повеќе како идеја отколку како простор, но и како простор за идеи“ и кој во себе го носи и го пренесува на младите генерации духот на старата печатница на „Нова Македонија“.Кон промоцијата се приклучија и Македонската опера и балет, ФлипБук Фестивал на анимирани филмови и ДЛУМ, со сегменти од нивните уметнички продукции во рамките на „2023, Година во чест на Ацо Шопов“.

Related Articles