Home » Куќички за птици во ПУ. с.Трново

Куќички за птици во ПУ. с.Трново

by culturalchat

Учениците од подрачното училиште во с. Трново изработија куќички за птици. Имено на часот по предметот техничко образование интегриран со Секцијата- Градинарство, учениците чиј одделенски наставник е Марија Цветановска, изработија предмети од дрво, што всушност претставува дел од наставната содржина и ги поставија во школскиот двор.

Освен што ќе го разубавуваат дворот, воедно ќе бидат дом или хранилка за малите пријатели, птиците.

 

 

 

Related Articles