Home » Промовирано двотомското издание „Македонија – Јозеф Обрембски“ во Полска

Промовирано двотомското издание „Македонија – Јозеф Обрембски“ во Полска

by culturalchat

Во Народниот етнографски музеј во Варшава, Полска, се одржа промоција на двотомното издание „Македонија – Јозеф Обрембски“, книги составени од проф. Ана Енгелкинг од Институтот за славистички студии при Полската Академија на науки, базирани на истражувачките материјали и записи од полскиот етнолог Јозеф Обрембски. Тој материјалите ги собираал во текот на неговиот истражувачки престој во Порече, Македонија, во 1931-32 година.  Во овој проект исто така учествуваа проф. Јоана Ренкас и  Илија Упалевски кои дадоа голем придонес во транскрипцијата и стручната редакција на текстовите.


На самиот настан со поздравен говор се обрати Илија Псалтиров, амбасадорот на Македонија во Полска, како и директорот на Народниот Етнографски Музеј во Варшава, Роберт Зидел.

Настанот продолжи со панел дискусија во која учествуваа проф. Ана Енгелкин, проф. Каролина Беленин – Ленчовска, антрополог и лингвист, професор-асистент при Институтот за Етнологија и културна антропологија на Варшавскиот универзитет како и проф. Марчин Лубаш, антрополог кој работи при Институтот за социологија при Јагилонскиот универзитет.

Книгите се печатени на полски јазик и се состојат од 1300 стр. уникатен и значаен етнографски и историски материјал, непосредно пишано сведоштво за македонската кутура, записи од теренските истражувања на полскиот етнологот и социолог Јозеф Обрембски, при неговиот престој во селата од Поречјето од август 1932ра до март 1933та. Тој подготвувал и материјал за монографија посветена за религиозните и магиските ритуали на овчарите наспроти позадината на колективниот живот во поречките села. Овој подготвен материјал бил уништен за време на втората светска војна во Варшавското востание и никогаш не бил објавен во форма на печатена монографија. Останале некои архивирани делови од овој материјал како и комплетните етнографски записи од теренските истражувања напишани во изворна македонска верзија и полска транскрипција на истите придружени со фотографии.

Денес оригиналите од овие записи се чуваат во Архивот на библиотеката Ду Боа на Универзитетот Масачусетс, а кај нас при Институтот за етнологија и антропологија при Природно математичкиот факултет во Скопје постојат копии на дел од овие материјали.

Настанот беше организиран од Полското етнолошко друштво и Народниот етнографски музеј во Варшава. Во публиката присутни беа видни истражувачи и научници од полската академска сфера, поранешни дипломати на Полска во  Македонија, како и голем број претставници на Македонската заедница во Полска.

Соопштението е добиено од Даниел Анастасов, Македонско истражувачко друштво.

Related Articles